ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.xyz hot!
৳160.00BDT
1 سال
৳1200.00BDT
1 سال
৳1200.00BDT
1 سال
.com hot!
৳850.00BDT
1 سال
৳850.00BDT
1 سال
৳850.00BDT
1 سال
.info hot!
৳1150.00BDT
1 سال
৳1150.00BDT
1 سال
৳1150.00BDT
1 سال
.net
৳1200.00BDT
1 سال
৳1200.00BDT
1 سال
৳1200.00BDT
1 سال
.biz
৳1180.00BDT
1 سال
৳1180.00BDT
1 سال
৳1180.00BDT
1 سال
.org sale!
৳1150.00BDT
1 سال
৳1150.00BDT
1 سال
৳1150.00BDT
1 سال
.icu new!
৳1000.00BDT
1 سال
৳1000.00BDT
1 سال
৳1000.00BDT
1 سال
.store
৳1176.00BDT
1 سال
৳5690.00BDT
1 سال
৳5690.00BDT
1 سال
.us
৳650.00BDT
1 سال
৳900.00BDT
1 سال
৳900.00BDT
1 سال
.me
৳1300.00BDT
1 سال
৳1300.00BDT
1 سال
৳1300.00BDT
1 سال
.top sale!
৳250.00BDT
1 سال
৳850.00BDT
1 سال
৳850.00BDT
1 سال
.tech new!
৳3400.00BDT
1 سال
৳3400.00BDT
1 سال
৳3400.00BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains